Ca sĩ: Tấn Đạt

Tiểu sử Tấn Đạt

Album Tấn Đạt

MV Tấn Đạt

Bài hát Tấn Đạt

Tình Phụ Tử

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 271

Album Tình Cha Nghĩa Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Album Tình Cha Nghĩa Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 137

Trở Về Ăn Năn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Kiếp Phù Hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Nhiệm Mầu Tình Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 105

Tình Yêu Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Khoảng cách cuộc đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Bài ca đi ngủ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 209

Hoa Huệ ngoài đồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148