Album: Dâng Chúa Tình Con 22 (Xin Yêu Tình Yêu Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 22 (Xin Yêu Tình Yêu Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 22 (Xin Yêu Tình Yêu Chúa)