Album: Dâng Chúa Tình Con 22 (Xin Yêu Tình Yêu Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 22 (Xin Yêu Tình Yêu Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 22 (Xin Yêu Tình Yêu Chúa)

Ai là anh em tôi?

Trình bày: | Lượt nghe: 321

Cầu kinh cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Bạn ơi đến với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Chúa thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Thập giá yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 100