Thể loại: Hát về đời Cơ nhỡ - Mồ côi

Nghèo đã theo tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 301

Tuổi thơ nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 232

Lòng từ ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Cô gái câm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Em bé tật nguyền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Lão hành khất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Bà già bán vé số

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100