Thể loại: Hát về đời Cơ nhỡ - Mồ côi

Nghèo đã theo tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 299

Tuổi thơ nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 230

Lòng từ ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Cô gái câm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68