Thể loại: Hát về đời Cơ nhỡ - Mồ côi

Nghèo đã theo tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 294

Tuổi thơ nghèo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 226

Lòng từ ái

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Những bàn tay nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Ngày xưa lầm lỡ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Như một sự tình cờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Em bé kiếm củi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Cô gái câm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Em bé tật nguyền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Lão hành khất

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Bà già bán vé số

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Trang 1 trên 212