Nhạc sĩ: Thy Yên

Lễ dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Nỗi niềm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 350

Khát vọng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 271

Cha vẫn hoài yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Mong đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Xin thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 137

Xin đừng xa con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Kiếp người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 160