Album: Một Niềm Phó Thác

Nghe Album: Một Niềm Phó Thác

Các bài hát trong Album: Một Niềm Phó Thác

Gọi tên con

Trình bày: | Lượt nghe: 682

Ngọt ngào tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 455

Con yêu Ngài muộn màng

Trình bày: | Lượt nghe: 354

Chỉ có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 302

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 360

Lênh đênh phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 942

Chúa ở với con

Trình bày: | Lượt nghe: 445

Tình Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 328