Album: Một Niềm Phó Thác

Nghe Album: Một Niềm Phó Thác

Các bài hát trong Album: Một Niềm Phó Thác

Gọi tên con

Trình bày: | Lượt nghe: 556

Ngọt ngào tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 408

Con yêu Ngài muộn màng

Trình bày: | Lượt nghe: 299

Chỉ có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 283

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 323

Lênh đênh phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 789

Chúa ở với con

Trình bày: | Lượt nghe: 414

Tình Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 261