Nhạc sĩ sĩ: Phanxicô

Tiếng gọi Fatima

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,469

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 482

Cát Biển Sao Trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Trong Trái Tim Chúa Yêu karaoke

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 182

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 743

Chúa là con đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 279

Mẹ lên trời 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 426

Cầu cho cha mẹ 1 (MP4)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55