Nhạc sĩ: Phanxicô

Tiếng gọi Fatima

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,346

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 452

Cát Biển Sao Trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Trong Trái Tim Chúa Yêu karaoke

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 175

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 716

Chúa là con đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 277

Mẹ lên trời 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 425