Nhạc sĩ: Hà Xuân Huy

Noel an bình

Trình bày: | Lượt nghe: 610

Dâng Mẹ tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 381

Tạ ơn Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 607

Trong cơn sóng dữ

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Xin cho con biết

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Trong cơn sóng dữ

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Xin cho con biết

Trình bày: | Lượt nghe: 451

Xin cho con biết

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Chỉ yêu mình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Ước mơ của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Vết nhơ cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Trong cơn sóng dữ

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Chỉ yêu mình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Chỉ yêu mình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Xin cho con biết

Trình bày: | Lượt nghe: 39