Nhạc sĩ: Hà Xuân Huy

Noel an bình

Trình bày: | Lượt nghe: 555

Dâng Mẹ tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 344

Tạ ơn Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 540

Trong cơn sóng dữ

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Xin cho con biết

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Trong cơn sóng dữ

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Xin cho con biết

Trình bày: | Lượt nghe: 444

Xin cho con biết

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Chỉ yêu mình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Ước mơ của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Vết nhơ cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Trong cơn sóng dữ

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Chỉ yêu mình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Chỉ yêu mình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Xin cho con biết

Trình bày: | Lượt nghe: 37