Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

Album Yên Vui Một Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Nâng Hồn Lên Tới Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 231

Cây viết chì nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 322

Lời Kinh Đầu Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Con Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Ngài là bến đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Chúa là nguồn sức sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Con yêu ngài muộn màng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Lênh đênh phận người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 186

Thuyền đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Gọi tên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 217

Tân hôn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 65

Hạnh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Diệu ca

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 67

Mãi mãi bên nhau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 311

Giải nghĩa yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84