Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

Album Yên Vui Một Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Nâng Hồn Lên Tới Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 222

Cây viết chì nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 309

Lời Kinh Đầu Ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Con Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Ngài là bến đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Chúa là nguồn sức sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Con yêu ngài muộn màng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Lênh đênh phận người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 180

Thuyền đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Gọi tên con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 214

Tân hôn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 63

Hạnh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61