Thể loại: Mùa Vọng

Mùa Giáng Sinh Xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 464

Lk Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 168

Lk Mừng Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Để Chúa Đến

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 2,515

Dâng Bánh Rượu Noel

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 150

Lk Noel Đêm Hồng Phúc

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 116

Để Chúa đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Thân phận lưu đày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 858

Hạt mưa Thánh Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 201

Mong chờ Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 244

Đêm sắp tàn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 407

Hãy sẵn sàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 931

Hỡi dân Xion

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 456

Mây ơi mưa xuống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,056