Nhạc sĩ: Viễn Xứ

Con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Con Vững Tin Nơi Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 198

Xin Ơn Bình An

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Xin dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 764

Xuống đời

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Lời cảm mến

Trình bày: , | Lượt nghe: 422

Bên Chúa

Trình bày: , , | Lượt nghe: 123

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 213

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Xin ơn bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 954

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 410

Bên Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 244

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 94