Nhạc sĩ: Viễn Xứ

Con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Lòng thương xót Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Con Vững Tin Nơi Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Xin Ơn Bình An

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Xin dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 777

Xuống đời

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Lời cảm mến

Trình bày: , | Lượt nghe: 433

Bên Chúa

Trình bày: , , | Lượt nghe: 124

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 228

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Bơ vơ

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Xin ơn bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 962

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 414

Bên Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 246

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 96