Album: Xin Hỏi Em

Nghe Album: Xin Hỏi Em

Các bài hát trong Album: Xin Hỏi Em

Xin hỏi em

Trình bày: , | Lượt nghe: 172

Kinh dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 197

Giọt lệ thầm cho em

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Bài ca đi ngủ

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Như hạt Cà Phê

Trình bày: | Lượt nghe: 366