Album: Xin Hỏi Em

Nghe Album: Xin Hỏi Em

Các bài hát trong Album: Xin Hỏi Em

Xin hỏi em

Trình bày: , | Lượt nghe: 179

Kinh dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Giọt lệ thầm cho em

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Bài ca đi ngủ

Trình bày: | Lượt nghe: 230

Như hạt Cà Phê

Trình bày: | Lượt nghe: 396