Album: Xin Hỏi Em

Nghe Album: Xin Hỏi Em

Các bài hát trong Album: Xin Hỏi Em

Xin hỏi em

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 152

Kinh dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 162

Giọt lệ thầm cho em

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Lạy linh hồn Chúa Kitô

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Bài ca đi ngủ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 207

Như hạt Cà Phê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 340