Thể loại: Dâng Lễ

Lễ dâng tình hồng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 514

Dâng Chúa của lễ đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 567

Bánh rượu đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 640

Của lễ hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 755

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 145

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 469

Trang 1 trên 512345