Thể loại: Dâng Lễ

Lễ dâng tình hồng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 707

Dâng Chúa của lễ đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 791

Bánh rượu đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 846

Của lễ hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,092

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 198

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 637