Thể loại: Dâng Lễ

Lễ dâng tình hồng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 659

Dâng Chúa của lễ đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 717

Bánh rượu đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 785

Của lễ hiến dâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 981

Về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 181

Con muốn dâng Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 592