Album: Dấu Chân

Nghe Album: Dấu Chân

Các bài hát trong Album: Dấu Chân

Lời cảm mến

Trình bày: , | Lượt nghe: 553

Bên Chúa

Trình bày: , , | Lượt nghe: 130

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 244

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 455

Bên Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 263

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 941

Bên Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 72

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 148