Album: Dấu Chân

Nghe Album: Dấu Chân

Các bài hát trong Album: Dấu Chân

Lời cảm mến

Trình bày: , | Lượt nghe: 472

Bên Chúa

Trình bày: , , | Lượt nghe: 126

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 236

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 429

Bên Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 253

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 885

Bên Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 57

Dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 122