Album: Dấu Chân

Nghe Album: Dấu Chân

Các bài hát trong Album: Dấu Chân

Lời cảm mến

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 195

Bên Chúa

Trình bày: , , | Album: | Lượt nghe: 110

Theo gương Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 152

Niềm đau Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Dấu chân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 355

Bên Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 228

Chúa rộng lượng từ bi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 182

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 656

Bên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 52

Dấu chân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82