Nhạc sĩ: Lm. Khuất Duy Linh

Xin hỏi em

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 122

Kinh dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149

Giọt lệ thầm cho em

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Bài ca đi ngủ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 196

Như hạt Cà Phê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 328