Album: Tấn Đạt Vol.3 - Tình Cha Nghĩa Mẹ

Nghe Album: Tấn Đạt Vol.3 - Tình Cha Nghĩa Mẹ

Các bài hát trong Album: Tấn Đạt Vol.3 - Tình Cha Nghĩa Mẹ