Album: Tấn Đạt Vol.3 - Tình Cha Nghĩa Mẹ

Nghe Album: Tấn Đạt Vol.3 - Tình Cha Nghĩa Mẹ

Các bài hát trong Album: Tấn Đạt Vol.3 - Tình Cha Nghĩa Mẹ

Lời giới thiệu

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 215

Tìm mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Mất cha

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Ngày không còn mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Nhớ mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Mẹ ơi xin đừng xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 188

Tình cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 89