Nhạc sĩ: Lm. Hoàng Kim

Con Thiên Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 110

Bờ sông Babylon

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 157

Đây Tin Mừng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 183

Mục đồng ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 308

Một em nhỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 160

Vinh Danh

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 82