Ca sĩ: Tú Trinh

Tiểu sử Tú Trinh

Album Tú Trinh

MV Tú Trinh

Bài hát Tú Trinh

Đã hai ngàn năm

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Bờ sông Babylon

Trình bày: , | Lượt nghe: 213

Thiên Thần Gaprien

Trình bày: , | Lượt nghe: 209

Vinh Danh

Trình bày: , | Lượt nghe: 145

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Lượt nghe: 87