Ca sĩ: Tú Trinh

Tiểu sử Tú Trinh

Album Tú Trinh

MV Tú Trinh

Bài hát Tú Trinh

Đã hai ngàn năm

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Bờ sông Babylon

Trình bày: , | Lượt nghe: 226

Thiên Thần Gaprien

Trình bày: , | Lượt nghe: 211

Vinh Danh

Trình bày: , | Lượt nghe: 160

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Lượt nghe: 299