Thể loại: Nhập Lễ

Đi về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 192

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 575

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 683

Đi Về Nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 468

Chúa Là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 164

Than Van

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 87

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 533

Con Kêu Cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 649

Chúa Xây Nhà

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 190

Thiên Chúa Phù Trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 854

Người Ơi Mau Tới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 311

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 898

Tiệc Thánh Chúa Mời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 292

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 99

Vinh Danh Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 924

Đi Tới Tận Cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Khải Hoàn Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 744

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 298

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 591

Trang 1 trên 212