Thể loại: Nhập Lễ

Đi về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 305

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 622

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 769

Đi Về Nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 528

Chúa Là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 184

Than Van

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 93

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 628

Con Kêu Cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 707

Chúa Xây Nhà

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 200

Thiên Chúa Phù Trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 154

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 994

Người Ơi Mau Tới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 332

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,000

Tiệc Thánh Chúa Mời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 353

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 113

Vinh Danh Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 952

Đi Tới Tận Cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Khải Hoàn Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 813

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 321

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 766