Thể loại: Nhập Lễ

Đi về nhà Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 276

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 599

Niềm Vui Thiết Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 741

Đi Về Nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 510

Chúa Là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Than Van

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 93

Hát Lên Bài Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 586

Con Kêu Cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139

Cho Nước Trời Mai Sau

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 695

Chúa Xây Nhà

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 196

Thiên Chúa Phù Trợ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Cửa Công Chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 950

Người Ơi Mau Tới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 324

Ca Nhập Lễ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 960

Tiệc Thánh Chúa Mời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 346

Chúa Ba Ngôi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 105

Vinh Danh Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 945

Đi Tới Tận Cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Khải Hoàn Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 769

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 310

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 703