Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Sẽ có một ngày

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Niềm xác tín của con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Ở lại với con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Tình Ngài bền vững

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Xin dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Kính Dâng Cha Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Dâng Chúa Đời Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Tình Chúa Đổi Mới Tình Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Trở Về Ăn Năn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128

Mân Côi Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Lời Cầu Trong Đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97