Thể loại: Thánh ca phụng vụ

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 779

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 706

Chúa là con đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 286

Đẹp Thay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211

Kìa bà nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 180

Mẹ lên trời 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 426

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Lênh đênh phận người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Hãy tiếp nhận con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Từ chốn luyện hình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Hoan hô Vua Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 323

Trông đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 328

Trông đợi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 694