Thể loại: Thánh ca phụng vụ

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 755

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 679

Chúa là con đường

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 285

Đẹp Thay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 200

Kìa bà nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Mẹ lên trời 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 429

Nếu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Lênh đênh phận người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 182

Hãy tiếp nhận con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Từ chốn luyện hình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132