Ca sĩ: Phương Loan

Tiểu sử Phương Loan

Album Phương Loan

MV Phương Loan

Bài hát Phương Loan

Ra khơi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 101

Đẹp thay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 271

Khi con vào đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 243

Maria, Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148

Ta là bánh hằng sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,235

Lời thề

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,604

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Giêsu Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 234