Ca sĩ: Phương Loan

Tiểu sử Phương Loan

Album Phương Loan

MV Phương Loan

Bài hát Phương Loan

Ra khơi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 98

Đẹp thay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 263

Khi con vào đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 239

Maria, Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Ta là bánh hằng sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,162

Lời thề

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,549

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 115

Giêsu Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 205