Ca sĩ: Phương Loan

Tiểu sử Phương Loan

Album Phương Loan

MV Phương Loan

Bài hát Phương Loan

Tình anh em trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 324

Một lòng tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Ra khơi

Trình bày: , | Lượt nghe: 112

Ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Nguyện yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Hãy nên bé nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Quỳ bên cung thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 607

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Gioan Phaolô II

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Hát từ yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 365

Sứ Giả Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Đẹp thay

Trình bày: | Lượt nghe: 403

Ngày tân hôn

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Khi con vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 270

Maria, Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Ta là bánh hằng sống

Trình bày: | Lượt nghe: 1,400

Lời thề

Trình bày: | Lượt nghe: 1,827

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Giêsu Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 259