Ca sĩ: Phương Loan

Tiểu sử Phương Loan

Album Phương Loan

MV Phương Loan

Bài hát Phương Loan

Tình anh em trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 323

Một lòng tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Ra khơi

Trình bày: , | Lượt nghe: 110

Ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Nguyện yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Hãy nên bé nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Quỳ bên cung thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 582

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Gioan Phaolô II

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Hát từ yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 355

Sứ Giả Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Đẹp thay

Trình bày: | Lượt nghe: 381

Ngày tân hôn

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Khi con vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 257

Maria, Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Ta là bánh hằng sống

Trình bày: | Lượt nghe: 1,379

Lời thề

Trình bày: | Lượt nghe: 1,767

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Giêsu Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 253