Ca sĩ: Phương Loan

Tiểu sử Phương Loan

Album Phương Loan

MV Phương Loan

Bài hát Phương Loan

Tình anh em trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 340

Một lòng tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Ra khơi

Trình bày: , | Lượt nghe: 119

Ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Nguyện yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Hãy nên bé nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Quỳ bên cung thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 734

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Gioan Phaolô II

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Hát từ yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 472

Sứ Giả Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Đẹp thay

Trình bày: | Lượt nghe: 479

Ngày tân hôn

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Khi con vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 311

Maria, Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Ta là bánh hằng sống

Trình bày: | Lượt nghe: 1,637

Lời thề

Trình bày: | Lượt nghe: 1,915

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Giêsu Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 284