Nhạc sĩ: Sr. Trầm Hương FMSR

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 589

Hãy Đổ Sương Mai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Tình Phụ Tử

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 266

Ngày Không Còn Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Xin dắt đưa con về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Album Đón Nhận Ơn Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Album Tình Cha Dang Cánh Bay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Chúa vẫn yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Từ lúc Mẹ nói lời Xin Vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 181

Ở Lại Trong Đức Kitô

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Mùa Hoa Về Rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Cánh Hoa Tuyệt Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81