Nhạc sĩ sĩ: Sr. Trầm Hương FMSR

Thắp Sáng Lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 600

Hãy Đổ Sương Mai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Tình Phụ Tử

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 268

Ngày Không Còn Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Xin dắt đưa con về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Album Đón Nhận Ơn Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Album Tình Cha Dang Cánh Bay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Chúa vẫn yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 155

Từ lúc Mẹ nói lời Xin Vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 176

Ở Lại Trong Đức Kitô

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Mùa Hoa Về Rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Cánh Hoa Tuyệt Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Lạy Mẹ Mến Yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 70

Phút giây nhiệm màu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Đi Về Nhà Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 512