Album: Hát Về Tình Yêu

Nghe Album: Hát Về Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Hát Về Tình Yêu

Bốn mùa trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Lượt nghe: 903

Tình gia đình

Trình bày: | Lượt nghe: 494

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Hát về Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Sao Cha lại gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Dâng lời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Tâm tình dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Trọn niềm tin nơi Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 590

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 651