Album: Hát Về Tình Yêu

Nghe Album: Hát Về Tình Yêu

Các bài hát trong Album: Hát Về Tình Yêu

Bốn mùa trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Lượt nghe: 1,325

Tình gia đình

Trình bày: | Lượt nghe: 527

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Hát về Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Sao Cha lại gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Dâng lời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Tâm tình dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Trọn niềm tin nơi Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 633

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 687