Album: Trầm Hương Vol.01 - Chúa Vẫn Yêu Con

Nghe Album: Trầm Hương Vol.01 - Chúa Vẫn Yêu Con

Các bài hát trong Album: Trầm Hương Vol.01 - Chúa Vẫn Yêu Con

Tình phụ tử

Trình bày: | Lượt nghe: 1,724

Bài ca lòng nhân hậu

Trình bày: | Lượt nghe: 506

Đuốc sáng tâm linh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,450

Ngài vẫn ở bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 519

Dưới bóng Thái Sơn

Trình bày: | Lượt nghe: 175