Album: Dấu Ấn Tình Yêu 3 (Khúc Hát Một Loài Hoa)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 3 (Khúc Hát Một Loài Hoa)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 3 (Khúc Hát Một Loài Hoa)

Ngài có đó

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Chúa nhìn con

Trình bày: | Lượt nghe: 289

Nụ hôn Giuda

Trình bày: | Lượt nghe: 239

Tình khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Chúa là cây nho

Trình bày: | Lượt nghe: 405

Biết Chúa biết con

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Chén đắng

Trình bày: | Lượt nghe: 130