Album: Dấu Ấn Tình Yêu 3 (Khúc Hát Một Loài Hoa)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 3 (Khúc Hát Một Loài Hoa)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 3 (Khúc Hát Một Loài Hoa)

Ngài có đó

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Chúa nhìn con

Trình bày: | Lượt nghe: 561

Nụ hôn Giuda

Trình bày: | Lượt nghe: 291

Tình khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Chúa là cây nho

Trình bày: | Lượt nghe: 473

Biết Chúa biết con

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Chén đắng

Trình bày: | Lượt nghe: 150