Album: Dấu Ấn Tình Yêu 3 (Khúc Hát Một Loài Hoa)

Nghe Album: Dấu Ấn Tình Yêu 3 (Khúc Hát Một Loài Hoa)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Tình Yêu 3 (Khúc Hát Một Loài Hoa)

Ngài có đó

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Chúa nhìn con

Trình bày: | Lượt nghe: 372

Nụ hôn Giuda

Trình bày: | Lượt nghe: 275

Tình khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Chúa là cây nho

Trình bày: | Lượt nghe: 437

Biết Chúa biết con

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Chén đắng

Trình bày: | Lượt nghe: 149