Nhạc sĩ sĩ: Ý Vũ

Album Chung Sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Chỉ Có Một Mẹ Thôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 670

Học Với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 243

Con Đọc Kinh Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 400

Mẹ Của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Người Nữ Thánh Thể

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Theo Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 157

Luôn Gọi Tên Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Dâng Mẹ Tình Đôi Lứa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 398

Mặc Kệ Nó

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 144

Từ Ngày Có Giêsu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 199

Tình Yêu Trong Cuộc Đời

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 322

Cain Em Con Đâu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 183

Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 244

Điểm hẹn Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Tôi chọn Giêsu (Video)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Cơn cám dỗ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 229

Thuở nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Nén bạc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 138

Từ núi Sọ xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 154