Album: Dâng Chúa Tình Con 14 (Khúc Ân Tình)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 14 (Khúc Ân Tình)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 14 (Khúc Ân Tình)

Tình con cho Ba

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Dâng Chúa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Sẽ có ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Về đây dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Yêu thương như Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Mân côi dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 4,228

Dâng Chúa tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Chúa dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Tình Mẹ cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Kinh từng ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Xin một lần nữa

Trình bày: | Lượt nghe: 173