Album: Dâng Chúa Tình Con 14 (Khúc Ân Tình)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 14 (Khúc Ân Tình)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 14 (Khúc Ân Tình)