Nhạc sĩ: Lm. Trần Thiên Sai SVD

Bốn mùa trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 693

Tình gia đình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 347

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Hát về Tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Tâm tình dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 479