Thể loại: Thánh Ca Suy Niệm

Lời kết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 159

Con lừa của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 383

Hạt muối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 523

Mua nghĩa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Chiếc quan tài con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 230

Chiếc cầu Thập giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 246

Cái dũng của thánh nhân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 199

Ánh mắt mẹ tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Xuống núi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 159

Tôi đã gặp Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 336

Lâu đài Versailler

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Tấm gương trong

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Lẽ sống 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 706