Thể loại: Thánh Ca Suy Niệm

Lời kết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 157

Con lừa của Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 379

Hạt muối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 511

Mua nghĩa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Chiếc quan tài con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 228

Chiếc cầu Thập giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 241

Cái dũng của thánh nhân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Ánh mắt mẹ tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 152

Xuống núi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Tôi đã gặp Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 333

Lâu đài Versailler

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Tấm gương trong

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Lẽ sống 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 682