Ca sĩ: Khắc Dũng

Tiểu sử Khắc Dũng

Album Khắc Dũng

MV Khắc Dũng

Bài hát Khắc Dũng

Thập giá minh chứng tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Làm Sao Con Yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Hoang Mang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Tôi muốn thương xót

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Học Yêu Thánh Giá

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 89

Tri ân tình chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Nước mắt Mẹ Maria (YouTube)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Điểm hẹn Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cơn cám dỗ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 223

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 693

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 474