Ca sĩ: Khắc Dũng

Tiểu sử Khắc Dũng

Album Khắc Dũng

MV Khắc Dũng

Bài hát Khắc Dũng

Thập giá minh chứng tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Làm Sao Con Yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Hoang Mang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Tôi muốn thương xót

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Học Yêu Thánh Giá

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 91

Tri ân tình chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Nước mắt Mẹ Maria (YouTube)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Điểm hẹn Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cơn cám dỗ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 238

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 699

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 500

Lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 154

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Nhìn từ nơi con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47