Nhạc sĩ: Lm. Duy Thiên

Chuyện Một Đêm Đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 472

Dòng đời ngược xuôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Khúc dân ca dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 114

Tình Chúa Cao Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Tình Chúa Cao Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Về Đây Chúa Ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 177