Nhạc sĩ: Phan Ngọc Hiến

Giáng Sinh về

Trình bày: | Lượt nghe: 583

Giai Điệu Đời Con

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Giêsu khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Đem tin vui

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Tin là

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Thắp lửa cho đời

Trình bày: | Lượt nghe: 414