Nhạc sĩ: Phan Ngọc Hiến

Giai Điệu Đời Con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,184

Giáng Sinh về

Trình bày: | Lượt nghe: 608

Giai Điệu Đời Con

Trình bày: | Lượt nghe: 306

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Giêsu khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Đem tin vui

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Trái tim trẻ mãi

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Tin là

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Thắp lửa cho đời

Trình bày: | Lượt nghe: 432