Nhạc sĩ: Phan Ngọc Hiến

Giáng Sinh về

Trình bày: | Lượt nghe: 572

Giai Điệu Đời Con

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Giêsu khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Đem tin vui

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Tin là

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Thắp lửa cho đời

Trình bày: | Lượt nghe: 406