Nhạc sĩ: Phan Ngọc Hiến

Giáng Sinh về

Trình bày: | Lượt nghe: 585

Giai Điệu Đời Con

Trình bày: | Lượt nghe: 236

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Giêsu khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Đem tin vui

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Tin là

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Thắp lửa cho đời

Trình bày: | Lượt nghe: 417