Nhạc sĩ: Phan Ngọc Hiến

Giáng Sinh về

Trình bày: | Lượt nghe: 578

Giai Điệu Đời Con

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Một ngày với Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Giêsu khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Đem tin vui

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Tin là

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Thắp lửa cho đời

Trình bày: | Lượt nghe: 408