Nhạc sĩ: Khắc Dũng

Tôi muốn thương xót

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 148

Hoang mang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 269

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Khi tình yêu là muối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 99

Người là ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Thực số tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Nhìn từ nơi con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Rạng đông Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144