Album: Lm. Thái Nguyên Vol.11 - Tâm Tình Mùa Chay

Nghe Album: Lm. Thái Nguyên Vol.11 - Tâm Tình Mùa Chay

Các bài hát trong Album: Lm. Thái Nguyên Vol.11 - Tâm Tình Mùa Chay

Hạt lúa vùi chôn

Trình bày: | Lượt nghe: 351

Chúa luôn tha thứ

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,031

Con nay trả lời

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Cám dỗ trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 2,666

Lời trần tình

Trình bày: | Lượt nghe: 705

Chúa từ bi

Trình bày: | Lượt nghe: 295

Đường Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 1,392

Chúa đã hiến mình

Trình bày: | Lượt nghe: 521

Hướng đến tha nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 962