Album: Mãi Mãi Con Chọn Ngài (Karaoke)

Nghe Album: Mãi Mãi Con Chọn Ngài (Karaoke)

Các bài hát trong Album: Mãi Mãi Con Chọn Ngài (Karaoke)

Mãi mãi con chọn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Niềm phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Xin chọn ý Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Yêu thương một đời

Trình bày: | Lượt nghe: 146