Album: Dấu Ấn Gioan Phaolô II (Trích xuất từ DVD)

Nghe Album: Dấu Ấn Gioan Phaolô II (Trích xuất từ DVD)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Gioan Phaolô II (Trích xuất từ DVD)

Đừng sợ

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Bạn và Tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Nơi bạn đi qua

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Còn mãi hình ảnh

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Mục tử ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 88