Album: Dấu Ấn Gioan Phaolô II (Trích xuất từ DVD)

Nghe Album: Dấu Ấn Gioan Phaolô II (Trích xuất từ DVD)

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Gioan Phaolô II (Trích xuất từ DVD)

Đừng sợ

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Bạn và Tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Trái tim trẻ mãi

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Nơi bạn đi qua

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Còn mãi hình ảnh

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Mục tử ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 95