Nhạc sĩ: Đinh Công Huỳnh

Cho con khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 1,164

Một lòng tự hối

Trình bày: | Lượt nghe: 350

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 289

Tiếng ru vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 534

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 357

Ca vang tình yêu Chúa 2

Trình bày: | Lượt nghe: 1,681

Con nương tựa Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 618