Nhạc sĩ: Đinh Công Huỳnh

Cho con khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 712

Một lòng tự hối

Trình bày: | Lượt nghe: 280

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Tiếng ru vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 526

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 351

Ca vang tình yêu Chúa 2

Trình bày: | Lượt nghe: 1,535

Con nương tựa Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 615