Nhạc sĩ: Đinh Công Huỳnh

Cho Con Thêm Lòng Tin

Trình bày: | Lượt nghe: 1,037

Cho con khát khao

Trình bày: | Lượt nghe: 1,825

Một lòng tự hối

Trình bày: | Lượt nghe: 376

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 321

Tiếng ru vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 554

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 366

Ca vang tình yêu Chúa 2

Trình bày: | Lượt nghe: 2,242

Con nương tựa Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 242

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 623

Lạy chúa xin thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,023