Nhạc sĩ: Lm. Hải Đăng

Những Gì Ta Cho Đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Chúa Thánh Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 593

Một bài ca mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 229

Lời giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Hãy ra khơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Mong manh kiếp người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 298

Tạ ơn Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Suối hát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Tình yêu thủy chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Ave Maria con kính chào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 232