Album: Sao Mai 14 - Ngợi Ca Đấng Tạo Thành

Nghe Album: Sao Mai 14 - Ngợi Ca Đấng Tạo Thành

Các bài hát trong Album: Sao Mai 14 - Ngợi Ca Đấng Tạo Thành

Hồn con sướng vui

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Tán dương danh Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Tôn vinh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Chúc tụng Chúa đi

Trình bày: | Lượt nghe: 434

Bài ca tôn vinh

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Tôn vinh Chúa Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Hãy hát lên

Trình bày: | Lượt nghe: 213

Hãy ngợi khen Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Chúc tụng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 249