Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.1 - Tình Yêu Thập Giá

Nghe Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.1 - Tình Yêu Thập Giá

Các bài hát trong Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.1 - Tình Yêu Thập Giá

Tưởng rằng có lúc

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Tình yêu Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Suy tưởng

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Một đời ngợi ca

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Lượt nghe: 46