Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.1 - Tình Yêu Thập Giá

Nghe Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.1 - Tình Yêu Thập Giá

Các bài hát trong Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.1 - Tình Yêu Thập Giá