Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.1 - Tình Yêu Thập Giá

Nghe Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.1 - Tình Yêu Thập Giá

Các bài hát trong Album: Một Đời Ngợi Ca Vol.1 - Tình Yêu Thập Giá

Tưởng rằng có lúc

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Tình yêu Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Suy tưởng

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Một đời ngợi ca

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Lượt nghe: 52