Nhạc sĩ: Lm. Trọng Khẩn

Đi Theo Chúa (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 110

Nếu Như Còn Nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Tình ca cho Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 164

Xin thêm sức cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 423

Đi theo Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 364

Đường lên Canvê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67