Nhạc sĩ: Lm. Trọng Khẩn

Dâng nến

Trình bày: | Lượt nghe: 630

Đi Theo Chúa (karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Nếu Như Còn Nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Thiên Chúa yêu trần thế

Trình bày: | Lượt nghe: 332

Chúa vẫn ở lại

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Chúa đến trần gian

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Tình ca cho Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Nghe tiếng Ngài

Trình bày: , | Lượt nghe: 118

Không phải lỗi tại con

Trình bày: | Lượt nghe: 336

Tình yêu tuyệt đối

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Con đường cứu độ

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Xin thêm sức cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 552

Đi theo Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 464

Đường lên Canvê

Trình bày: | Lượt nghe: 102