Nhạc sĩ: Lm. Trọng Khẩn

Dâng nến

Trình bày: | Lượt nghe: 611

Đi Theo Chúa (karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Nếu Như Còn Nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Thiên Chúa yêu trần thế

Trình bày: | Lượt nghe: 330

Chúa vẫn ở lại

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Chúa đến trần gian

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Tình ca cho Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Nghe tiếng Ngài

Trình bày: , | Lượt nghe: 109

Không phải lỗi tại con

Trình bày: | Lượt nghe: 335

Tình yêu tuyệt đối

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Con đường cứu độ

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Xin thêm sức cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 533

Đi theo Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 449

Đường lên Canvê

Trình bày: | Lượt nghe: 97