Nhạc sĩ sĩ: Lm. Trọng Khẩn

Đi Theo Chúa (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111

Nếu Như Còn Nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Tình ca cho Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 171

Xin thêm sức cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 428

Đi theo Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 384

Đường lên Canvê

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Vì yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Đường tình yêu

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 55