Album: Hãy Ra Khơi

Nghe Album: Hãy Ra Khơi

Các bài hát trong Album: Hãy Ra Khơi

Chúa Thánh Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 605

Một bài ca mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 239

Lời giao ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Hãy ra khơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94

Mong manh kiếp người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 304

Tạ ơn Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Suối hát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Ave Maria con kính chào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 239