Album: Hãy Ra Khơi

Nghe Album: Hãy Ra Khơi

Các bài hát trong Album: Hãy Ra Khơi

Chúa Thánh Linh

Trình bày: | Lượt nghe: 819

Một bài ca mới

Trình bày: | Lượt nghe: 306

Lời giao ước

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Hãy ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Mong manh kiếp người

Trình bày: | Lượt nghe: 571

Tạ ơn Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Suối hát

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Ave Maria con kính chào

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Cây Bút Chì Trong Tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 377