Album: Câu Ca Dao Của Chúa

Nghe Album: Câu Ca Dao Của Chúa

Các bài hát trong Album: Câu Ca Dao Của Chúa

Thiên Chúa yêu trần thế

Trình bày: | Lượt nghe: 329

Chúa vẫn ở lại

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Chúa đến trần gian

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Con là Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 648

Chỉ có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Xin đừng bỏ con

Trình bày: | Lượt nghe: 343

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 587

Chỉ vì Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Hãy đi loan báo Tin Mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 480