Album: Câu Ca Dao Của Chúa

Nghe Album: Câu Ca Dao Của Chúa

Các bài hát trong Album: Câu Ca Dao Của Chúa

Thiên Chúa yêu trần thế

Trình bày: | Lượt nghe: 333

Chúa vẫn ở lại

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Chúa đến trần gian

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Con là Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 764

Chỉ có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Xin đừng bỏ con

Trình bày: | Lượt nghe: 390

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 632

Chỉ vì Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 201

Hãy đi loan báo Tin Mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 629