Album: Simon Phan Hùng Vol.04 - Chúa Giàu Lòng Xót Thương

Nghe Album: Simon Phan Hùng Vol.04 - Chúa Giàu Lòng Xót Thương

Các bài hát trong Album: Simon Phan Hùng Vol.04 - Chúa Giàu Lòng Xót Thương

Nghe Lời Chúa phán

Trình bày: | Lượt nghe: 263

Mến Chúa yêu người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,883

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 280

Chung lời chúc tụng

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Trở về với Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Thập Tự vinh quang

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Mẹ đã xoay quanh

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Cảm tạ ơn Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Dâng Chúa xót thương

Trình bày: | Lượt nghe: 448