Album: Simon Phan Hùng Vol.04 - Chúa Giàu Lòng Xót Thương

Nghe Album: Simon Phan Hùng Vol.04 - Chúa Giàu Lòng Xót Thương

Các bài hát trong Album: Simon Phan Hùng Vol.04 - Chúa Giàu Lòng Xót Thương

Nghe Lời Chúa phán

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Mến Chúa yêu người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,166

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 265

Chung lời chúc tụng

Trình bày: | Lượt nghe: 291

Trở về với Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Thập Tự vinh quang

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 28

Mẹ đã xoay quanh

Trình bày: | Lượt nghe: 24

Cảm tạ ơn Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Dâng Chúa xót thương

Trình bày: | Lượt nghe: 432