Album: Mãi Mãi Con Chọn Ngài

Nghe Album: Mãi Mãi Con Chọn Ngài

Các bài hát trong Album: Mãi Mãi Con Chọn Ngài

Xin là áng thơ ca ngợi

Trình bày: | Lượt nghe: 148

iềm phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Đêm vang tiếng gọi

Trình bày: | Lượt nghe: 288

Trọn tình hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 249

Mãi mãi con chọn Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Yêu thương một đời

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Tình Chúa trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Cao vời thay tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 223

Xin chọn ý Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Tình yêu là lẽ sống

Trình bày: | Lượt nghe: 570