Album: Khúc Hát Tạ Ơn

Nghe Album: Khúc Hát Tạ Ơn

Các bài hát trong Album: Khúc Hát Tạ Ơn

Tình Chúa mến thương

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 633

Lời gọi trong đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 500

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 2,705

Khát khao tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 348

Tri ân tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,876

Ca vang tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 641

Chiên hoang trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 333

Về cùng Mẹ La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 239