Nhạc sĩ: Lm. Thái Nguyên

Tâm tình yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,770

Dâng hiến cho Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 351

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 230

Ngày xuân bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Mùa xuân đã đến

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Niềm vui ơn cứu độ

Trình bày: | Lượt nghe: 268

Mỗi ngày đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Một đời như Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Giêsu, Bài tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Chúa trong đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Chúa trong lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 346

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 227

Mẹ hiệp thông

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Giê-su vua tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 272

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Lượt nghe: 78