Nhạc sĩ: Lm. Thái Nguyên

Tâm tình yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 2,094

Dâng hiến cho Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 600

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 367

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 277

Ngày xuân bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Mùa xuân đã đến

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Niềm vui ơn cứu độ

Trình bày: | Lượt nghe: 412

Mỗi ngày đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 248

Một đời như Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Giêsu, Bài tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Chúa trong đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Chúa trong lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 381

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 334

Mẹ hiệp thông

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Giê-su vua tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 368

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Lượt nghe: 87