Nhạc sĩ: Lm. Thái Nguyên

Tâm tình yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 2,015

Dâng hiến cho Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 519

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 348

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 274

Ngày xuân bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Mùa xuân đã đến

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Niềm vui ơn cứu độ

Trình bày: | Lượt nghe: 383

Mỗi ngày đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Một đời như Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Giêsu, Bài tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Chúa trong đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Chúa trong lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 374

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 282

Mẹ hiệp thông

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Giê-su vua tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 356

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Lượt nghe: 84