Nhạc sĩ: Lm. Thái Nguyên

Tâm tình yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,914

Dâng hiến cho Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 416

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 334

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Ngày xuân bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Mùa xuân đã đến

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Niềm vui ơn cứu độ

Trình bày: | Lượt nghe: 359

Mỗi ngày đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Một đời như Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Giêsu, Bài tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Chúa trong đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Chúa trong lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 355

Cảm mến tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Mẹ hiệp thông

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Giê-su vua tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 339

Tình Nào Lớn Hơn

Trình bày: | Lượt nghe: 82