Ca sĩ: Khắc Dũng

Tiểu sử Khắc Dũng

Album Khắc Dũng

MV Khắc Dũng

Bài hát Khắc Dũng

Thập giá minh chứng tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81

Làm Sao Con Yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Hoang Mang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Tôi muốn thương xót

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Học Yêu Thánh Giá

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 33

Tri ân tình chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Nước mắt Mẹ Maria (YouTube)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Điểm hẹn Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Cơn cám dỗ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 212

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211

Lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Nhìn từ nơi con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Trang 1 trên 512345