Ca sĩ: Khắc Dũng

Tiểu sử Khắc Dũng

Album Khắc Dũng

MV Khắc Dũng

Bài hát Khắc Dũng

Thập giá minh chứng tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Làm Sao Con Yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Hoang Mang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Tôi muốn thương xót

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Học Yêu Thánh Giá

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 79

Tri ân tình chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Nước mắt Mẹ Maria (YouTube)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Điểm hẹn Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Cơn cám dỗ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 215

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 405

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 371

Lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 143

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Nhìn từ nơi con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Trang 1 trên 512345