Ca sĩ: Khắc Dũng

Tiểu sử Khắc Dũng

Album Khắc Dũng

MV Khắc Dũng

Bài hát Khắc Dũng

Thập giá minh chứng tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Làm Sao Con Yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Hoang Mang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Tôi muốn thương xót

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Học Yêu Thánh Giá

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 30

Tri ân tình chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 39

Nước mắt Mẹ Maria (YouTube)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Điểm hẹn Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Cơn cám dỗ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 189

Lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Nhìn từ nơi con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Trang 1 trên 512345