Ca sĩ: Khắc Dũng

Tiểu sử Khắc Dũng

Album Khắc Dũng

MV Khắc Dũng

Bài hát Khắc Dũng

Thập giá minh chứng tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Làm Sao Con Yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Hoang Mang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Tôi muốn thương xót

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Học Yêu Thánh Giá

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 29

Tri ân tình chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Nước mắt Mẹ Maria (YouTube)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Điểm hẹn Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Cơn cám dỗ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Thánh Nữ Monica

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 195

Khúc ca cảm tạ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165

Lắng nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Khi đời vắng Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Nhìn từ nơi con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16

Trang 1 trên 512345