Nhạc sĩ: Lm. Văn Chi

Hoa đời dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Trên đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,130

Dao ca Mẹ dịu hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Album Giáng Sinh Tình Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Một Đời Sám Hối

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Hạt Kinh Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Hương Kinh Cung Tiến

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Lời cầu tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Như lời dấu yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Nói với người yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 44