Nhạc sĩ: Lm. Văn Chi

Hoa đời dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 315

Trên đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,299

Dao ca Mẹ dịu hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 230

Album Giáng Sinh Tình Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Một Đời Sám Hối

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Hạt Kinh Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Hương Kinh Cung Tiến

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Lời cầu tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Ca Dao Mẹ Dịu Hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 1,276

Như lời dấu yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Nói với người yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 46