Nhạc sĩ: Lm. Văn Chi

Hoa đời dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 256

Trên đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,172

Dao ca Mẹ dịu hiền

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Album Giáng Sinh Tình Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Một Đời Sám Hối

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Hạt Kinh Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Hương Kinh Cung Tiến

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Lời cầu tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Như lời dấu yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Nói với người yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 44