Album: Thánh Ca Vol. 4 - Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Nghe Album: Thánh Ca Vol. 4 - Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Vol. 4 - Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Ngũ bái 1

Trình bày: | Lượt nghe: 521

Dâng hoa năm sắc

Trình bày: | Lượt nghe: 421

Dâng hương kính Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 827

Dâng ngon nến hồng 1

Trình bày: | Lượt nghe: 729

Đây tháng hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 348

Ngũ bái 3

Trình bày: | Lượt nghe: 235

Hoa đời dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Hương trầm tiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,419

Dâng nến

Trình bày: | Lượt nghe: 526

Ngũ sắc hoa dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 223

Tháng Đức Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Ngàn hoa đẹp tươi

Trình bày: | Lượt nghe: 201