Album: Thánh Ca Vol. 4 - Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Nghe Album: Thánh Ca Vol. 4 - Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Vol. 4 - Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Ngũ bái 1

Trình bày: | Lượt nghe: 581

Dâng hoa năm sắc

Trình bày: | Lượt nghe: 518

Dâng hương kính Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 944

Dâng ngon nến hồng 1

Trình bày: | Lượt nghe: 884

Đây tháng hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 452

Ngũ bái 3

Trình bày: | Lượt nghe: 274

Hoa đời dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 315

Hương trầm tiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,757

Dâng nến

Trình bày: | Lượt nghe: 632

Ngũ sắc hoa dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 258

Tháng Đức Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Ngàn hoa đẹp tươi

Trình bày: | Lượt nghe: 255