Album: Thánh Ca Vol. 4 - Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Nghe Album: Thánh Ca Vol. 4 - Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Vol. 4 - Ngàn Hoa Đẹp Tươi

Ngũ bái 1

Trình bày: | Lượt nghe: 569

Dâng hoa năm sắc

Trình bày: | Lượt nghe: 501

Dâng hương kính Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 917

Dâng ngon nến hồng 1

Trình bày: | Lượt nghe: 863

Đây tháng hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 435

Ngũ bái 3

Trình bày: | Lượt nghe: 260

Hoa đời dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 290

Hương trầm tiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,642

Dâng nến

Trình bày: | Lượt nghe: 610

Ngũ sắc hoa dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Tháng Đức Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Ngàn hoa đẹp tươi

Trình bày: | Lượt nghe: 230